Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1301-ПВР/МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решениe № 188-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК – Ямбол

Постъпила е чрез ОИК - Ямбол жалба с вх. № 853 от 18.10.2011 г. на ЦИК от Георги Зафиров - представляващ местна коалиция „Единни за Ямбол", срещу решение № 188-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Ямбол,с което се уважава жалба от упълномощен представител на ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство" по повод разпространявани агитационни материали от местна коалиция „Единни за Ямбол" в нарушение на чл. 134, ал. 1 от ИК.
Жалбата е недопустима.
Видно от приложените документи по преписката решение № 188-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, е обявено в 17,45 ч. на 11.10.2011 г., а разглежданата жалба от Георги Зафиров е с вх. № 150 от 17.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, от което следва, че е подадена извън законоустановения срок по чл. 33 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Зафиров - представляващ местна коалиция „Единни за Ямбол", срещу решение № 188-МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения