Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1300-НС
София, 9 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 297 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

I. Обявява резултатите от гласуването в изборите за Четиридесет и трето Народно събрание, произведени на 5 октомври 2014 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната за партии, коалиции и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за народни представители, както следва:

 1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК: 6 858 304.
 2. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци: 3 500 585.
 3. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: 3 501 269.
 4. Брой на недействителните гласове: 218 125.
 5. Брой на действителните гласове: 3 283 192.
 6. Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати според наименованието и номерацията в бюлетините:
Партия, коалиция или независим кандидат Брой действителни гласове % Брой недействителни гласове
1. Движение 21 39221 1.19 479
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 9431 0.29 450
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 5559 0.17 270
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 3836 0.12 269
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ (ОБ) 10831 0.33 358
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) 5398 0.16 359
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 291806 8.89 2170
8. ПП Нова България 12628 0.38 590
9. ПП ГЕРБ 1072491 32.67 11923
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 4615 0.14 280
11. АТАКА 148262 4.52 3667
12. НДСВ 7917 0.24 458
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 186938 5.69 2516
14. Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 136223 4.15 1202
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 7010 0.21 303
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 11583 0.35 272
17. КП ДЕСНИТЕ 7234 0.22 370
18. ДПС - Движение за права и свободи 487134 14.84 15093
19. ПП Глас Народен 37335 1.14 411
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 7456 0.23 273
21. НОВА СИЛА 5553 0.17 315
22. БСП лява България 505527 15.4 8814
23. ЗЕЛЕНИТЕ 19990 0.61 392
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО 239101 7.28 2833
25. РЕПУБЛИКА БГ 18901 0.58 438
НИКОЛА НИКОЛОВ ВАПЦАРОВ - независим, издигнат в първи изборен район - Благоевградски 425 0.01
от гласовете в района
14
ОКТАЙ ХАСАНОВ ЕНИМЕХМЕДОВ - независим, издигнат във втори изборен район - Бургаски 474 0.01
от гласовете в района
16
ГОСПОДИН ТОНЧЕВ ТОНЕВ - независим, издигнат в двадесет и девети изборен район - Хасковски 286 0.01
от гласовете в района
8
Общо 3283165 100 54543

II. Определя четири на сто от действителните гласове, получени в изборите за народни представители в страната и извън страната, произведени на 5 октомври 2014 г. - 131326.6 (сто тридесет и една хиляди триста двадесет и шест цяло и шест десети) гласа.

III. Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласовете в страната и извън страната по метода на Хеър - Ниймайер:

Партия или коалиция Брой действителни гласове %
ПП ГЕРБ 1072491 32.67
БСП лява България 505527 15.4
ДПС - Движение за права и свободи 487134 14.84
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 291806 8.89
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО 239101 7.28
КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 186938 5.69
АТАКА 148262 4.52
Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 136223 4.15
Общо 3067482

IV. Разпределя мандатите в Четиридесет и третото Народно събрание по метода на Хеър - Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители - Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:

Партия или коалиция Гласове Мандати Дял
ПП ГЕРБ 1072491 84 35.00
БСП лява България 505527 39 16.25
ДПС - Движение за права и свободи 487134 38 15.83
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 291806 23 9.58
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО 239101 19 7.92
КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 186938 15 6.25
АТАКА 148262 11 4.58
Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 136223 11 4.58
Общо 240 100%

В това разпределение съгласно чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите и коалициите, получили по-малко от четири на сто от всички действителни гласове.

V. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони, както следва:

Изборен район ПП
ГЕРБ
БСП
лява
България
ДПС -
Движение
за
права
и
свободи
РЕФОРМА-
ТОРСКИ
БЛОК -
БЗНС,
ДБГ,
ДСБ,
НПСД,
СДС
ПАТРИО-
ТИЧЕН
ФРОНТ -
НФСБ И ВМРО
КП
БЪЛГАРИЯ
БЕЗ
ЦЕНЗУРА
АТАКА Коалиция
АБВ -
(Алтерна-
тива
за
Българско
възраж-
дане
Общо
мандати
БЛАГОЕВГРАДСКИ 4 1 2 1 1 1 1 0 11
БУРГАСКИ 5 2 2 1 2 1 0 1 14
ВАРНЕНСКИ 6 2 1 1 2 1 1 1 15
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 3 1 1 1 1 0 1 0 8
ВИДИНСКИ 1 1 1 0 0 0 0 1 4
ВРАЧАНСКИ 2 1 1 0 1 1 0 0 6
ГАБРОВСКИ 2 1 1 0 0 0 0 0 4
ДОБРИЧКИ 2 1 1 0 1 0 0 1 6
КЪРДЖАЛИЙСКИ 1 0 4 0 0 0 0 0 5
КЮСТЕНДИЛСКИ 1 1 1 0 0 1 0 0 4
ЛОВЕШКИ 2 1 1 0 0 0 0 1 5
МОНТАНА 1 1 1 1 0 1 0 0 5
ПАЗАРДЖИШКИ 3 2 1 1 0 1 1 0 9
ПЕРНИШКИ 1 1 0 1 0 0 0 1 4
ПЛЕВЕНСКИ 3 2 1 1 1 1 0 0 9
ПЛОВДИВ 5 1 1 1 1 1 0 1 11
ПЛОВДИВСКИ 4 2 1 1 1 1 1 0 11
РАЗГРАДСКИ 1 0 3 0 0 0 0 0 4
РУСЕНСКИ 3 1 1 1 1 1 0 0 8
СИЛИСТРЕНСКИ 1 0 2 0 0 0 1 0 4
СЛИВЕНСНКИ 2 1 1 0 1 0 0 1 6
СМОЛЯНСКИ 1 1 1 0 0 0 0 1 4
СОФИЯ 23 6 3 0 4 1 0 1 1 16
СОФИЯ 24 5 2 0 3 1 0 1 0 12
СОФИЯ 25 6 2 0 2 1 1 1 1 14
СОФИЙСКИ 3 2 0 1 1 1 0 0 8
СТАРОЗАГОРСКИ 4 2 1 1 1 1 1 0 11
ТЪРГОВИЩКИ 1 0 2 0 0 0 1 0 4
ХАСКОВСКИ 2 1 2 1 1 1 0 0 8
ШУМЕНСКИ 2 1 3 0 0 0 0 0 6
ЯМБОЛСКИ 1 2 1 0 0 0 0 0 4
ОБЩО МАНДАТИ:
84

39

38

23

19

15

11

11

240

VI. Обявява броя на получените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони, съгласно приложението.

Решението да се обнародва незабавно в "Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1313-НС/

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения