Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 13-МИ
София, 14 май 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Левски, с писмо, получено по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-119 от 12.05.2021 г. и в оригинал на 13.05.2021 г., е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 222-МИ от 11.05.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Велислав Красимиров Христов като кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен.

Към писмото са приложени следните документи: писмо от ОбС – Левски, до председателя на ОИК – Левски, с вх. № 194/11.05.2021 г. на ОИК, с приложена към него молба от Велислав Красимиров Христов за освобождаването му като кмет на кметство Аспарухово; решение № 222-МИ от 11.05.2021 г. на ОИК - Левски, за прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Аспарухово, община Левски; решение № 223-МИ от 11.05.2021 г. на ОИК – Левски, за уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен; писмо от община Левски с приложена справка, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Аспарухово към 20.03.2021 г. е 603 души, поради което кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Левски, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 793-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 792-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 791-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения