Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 13-ЕП
София, 27 март 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в хронограмата за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в хронограмата за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК са допуснати технически грешки, които следва да бъдат отстранени.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в хронограмата за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, както следва:

- на стр. 5, т. 43 вместо „10.04.2019 г.“ да се чете „12.04.2019 г.“, а в т. 44 вместо „12.04.2019 г.“ да се чете „10.04.2019 г.“;

- на стр. 11, т. 93 се заличава.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

6-ЕП/

Календар

Решения