Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 13-МИ
София, 23 юни 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Горна Малина, Софийска област

Постъпило е предложение, вх. № 60 от 21.06.2011 г., от Емил Найденов - кмет на община Горна Малина, за замяна в състава на ОИК - Горна Малина, Софийска област.
Предложението е придружено със заявление от Мартин Димитров - председател на ПП „Съюз на демократичните сили", и молба от Наталия Николаева Илиева за освобождаването й от длъжност като секретар в ОИК - Горна Малина, Софийска област.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК - Горна Малина, Софийска област, назначената за секретар Наталия Николаева Илиева и анулира удостоверение № 4 от 4.09.2007 г.
2. НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Горна Малина, Софийска област, Михаил Бориславов Михайлов, ЕГН...

Копие от решението да се изпрати на ОИК - Горна Малина, Софийска област.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения