Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1299-ПВР/МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”- Хасково, представлявана от Йордан Тодоров Гергов чрез пълномощника му Иван Димитров Иванов, срещу решение № 429-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК – Хасково

Постъпила е жалба с вх. № 2046 от 21.10.2011 г. на ЦИК от ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", представлявана от Йордан Тодоров Гергов чрез пълномощника му Иван Димитров Иванов, срещу решение № 429-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК - Хасково.
Към преписката са представени решение №429-МИ/20.10.2011 г. на ОИК - Хасково.
В жалбата се изтъква, че решението на ОИК - Хасково, в приетата форма е непълно и поради тази причина се обжалва пред ЦИК.
Решението на ОИК - Хасково, се отнася до поправката на очевидна фактическа грешка, свързана с наредбата на кандидатите от листата на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".
Мотивите на жалбоподателя са, че това решение, независимо, че поправя очевидната грешка, е непълно и недостатъчно тъй като не коригира грешката в бюлетините за общински съветници и не посочва номера на бюлетината, за която то се отнася.
Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.
В решението си ОИК - Хасково, е следвало точно да укаже за кой номер бюлетина за общински съветници се отнася то, както и да укаже на органите, отговарящи за провеждането на изборите как да се изпише съответната бюлетина.
Тъй като бюлетините са вече отпечатани, поправката на допусната техническа грешка е вече невъзможна.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Задължава ОИК - Хасково, да разпореди на секционните избирателни комисии да поставят на информационното табло указания как следва да се чете бюлетината за общински съветници под № 38 на ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения