Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1297-МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: изменение на техническите характеристики в бюлетините за кмет на община Пирдоп в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Във връзка с постъпили писма от община Пирдоп и ОИК - Пирдоп, с вх. № 2066 и № 2067 от 22.10.2011 г. на ЦИК съответно и на основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 162, ал. 2 и чл. 172 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Бюлетините за избор на кмет на община Пирдоп в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. да са с технически характеристики съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

2. Отпечатаните бюлетини за кмет на община Пирдоп съгласно Приложение № 2 към Решение № 449-МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК да не се използват в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Пирдоп, като се считат извън установения от ЦИК образец.

3. Приложението не се публикува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения