Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1291-НС
София, 8 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Галин Неделчев Дурев – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, относно оспорване решенията на СИК на територията на 17. МИР - Пловдивски

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-10-109/06.10.2014 г. от Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", относно оспорване решенията на СИК на територията на 17. МИР - Пловдивски.

Към жалбата е приложено пълномощно в полза на Галин Неделчев Дурев от Михаил Райков Миков, представляващ коалиция „БСП лява България".

В подадената жалба се съдържа оплакване, че при произвеждане на изборите в СИК, намиращи се на територията на 17. МИР - Пловдивски, са установени бюлетини с недействителни гласове, които са повече от 10 % от гласувалите. Посочени са най-фрапиращите случаи, както следва:

Община Калояново:

СИК № 171200007 - с. Дълго поле - 13,10% недействителни; Община Карлово:

СИК № 171300014 - гр. Карлово - 16,5% недействителни;

СИК № 171300016 - гр. Карлово - 17% недействителни;

СИК № 171300019 - гр. Карлово - 14,6% недействителни;

СИК № 171300039 - гр. Баня - 12,1% недействителни;

СИК № 171300067 - с. Христо Даново - 21,5% недействителни;

СИК № 171300068 - с. Христо Даново - 23,5% недействителни;

СИК № 171300070 - с. Розино - 16,2% недействителни;

СИК № 171300071 - с. Розино - 15,5% недействителни;

СИК № 171300072 - с. Розино - 15,7% недействителни.

Община Марица:

СИК № 171700019 - с. Калековец - 20,3% недействителни;

СИК № 171700024 - с. Динк - 27,5% недействителни;

СИК № 171700026 - с. Скутаре - 12,4% недействителни;

Община Садово:

СИК № 172800013 - с. Болярци - 34,5% недействителни;

СИК № 172800016 - с. Караджово - 16,3% недействителни;

Община Стамболийски:

СИК № 174100002 - гр. Стамболийски - 18,5% недействителни;

СИК № 174100003 - гр. Стамболийски - 10% недействителни;

СИК № 174100019 - с. Куртово Конаре - 16% недействителни;

СИК № 174100022 - с. Ново село - 12% недействителни;

СИК № 174100025 - с. Триводици - 20,5% недействителни;

СИК № 174100026 - с. Триводици - 30% недействителни;

Община Хисар:

СИК № 172500014 - с. Паничери - 13,6% недействителни;

Община Съединение:

СИК № 173300007 - гр. Съединение - 17,5% недействителни;

СИК № 173300008 - гр. Съединение - 10% недействителни;

СИК № 173300011 - с. Голям чардак - 13,6% недействителни;

СИК № 173300015 - с. Найден Герово - 18% недействителни;

Община Първомай:

СИК № 172300006 - гр. Първомай - 15,4% недействителни;

СИК № 172300019 - с. Градина - 23,7% недействителни;

СИК № 172300024 - с. Караджалово - 12,7% недействителни;

СИК № 172300035 - с. Дълбок извор - 16,3% недействителни;

СИК № 172300039 - с. Виница - 19,6% недействителни;

Направено е искане за повторно преброяване на бюлетините, намерени в изборните кутии във всяка от посочените секции и в случай на констатирано погрешно отчитане разликите да бъдат отразени в протокола на СИК.

Жалбата е подадена на 6 октомври 2014 г. по електронната поща от надлежно упълномощено лице. Същата е недопустима.

Ново преброяване на гласовете може да се извърши от СИК заедно с РИК, само когато се установи несъответствие между фабричните номера на получения и предаден протокол от СИК или при съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Галин Неделчев Дурев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", относно оспорване решенията на СИК на територията на 17. МИР - Пловдивски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения