Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1290-МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: регистриране на наблюдател на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 2060 от 21 октомври 2011 г. с искане да бъде регистриран като наблюдател представител на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа за наблюдение на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Раймонд Табоне (Малта).

На наблюдателя да се издаде удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения