Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1289-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Алфатар, област Силистра, назначена с Решение № 249-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-772/21.10.2011 г. от Янка Стоянова Господинова - общински ръководител и преупълномощена да представлява ПП "ГЕРБ" в община Алфатар, област Силистра, да бъде направена промяна в състава на ОИК - Алфатар, като на мястото на Катя Димитрова Минкова - член на комисията, да бъде назначена Иванка Христова Илиева, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Катя Димитрова Минкова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Иванка Христова Илиева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Алфатар, област Силистра, Катя Димитрова Минкова, ЕГН ... и анулира удостоверение № 14 от 13.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Алфатар, област Силистра, Иванка Христова Илиева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения