Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1285-МИ
София, 3 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Демократична България – Обединение“, представлявана от Георги Иванов Калев – упълномощен представител, срещу Решение № 132-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово, област Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-612 от 01.10.2019 г. коалиция „Демократична България – Обединение“, представлявана от Георги Иванов Калев – упълномощен представител, срещу Решение № 132-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово, област Търговище, която е препратена по компетентност от ОИК.

С Решение № 132-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Попово е отказала да регистрира като кандидат за общински съветник под № 3 в листата на коалиция „Демократична България – Обединение“ Стефан Колев Митев за участие в изборите за общински съветници в община Попово, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Жалбоподателят твърди, че предложеният кандидат е български гражданин с постоянен адрес в ….., видно от приложената към жалбата копие от лична карта и с настоящ адрес на същото място. Навежда доводи, че са установени непълноти и несъответствия, за което не са уведомени и не са дадени указания за отстраняването им. Жалбоподателят моли да се отмени оспореното решение поради противоречие с чл. 317, а. 1 и 2 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.

Преписката по жалбата е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия, ведно със становище от председателя на ОИК – Попово.

В становището председателя на ОИК – Попово твърди, че непосредствено след внасяне на 24.09.2019 г., 16,52 ч. на предложение от „Демократична България – Обединение“ ОИК незабавно е извършила проверка в служба ГРАО на община Попово на кандидатите по постоянен и настоящ адрес, във връзка с изискването за уседналост, при което се е установило, че предложеният под № 3 в листата Стефан Колев Митев има постоянен адрес в …, и настоящ адрес в … от 01.01.2000 г. Твърди, че за установения факт е била уведомена по телефона Димитринка Кънева Великова, която е придружавала пълномощния представител на коалицията при внасяне на предложението за регистриране на общинските съветници. Излага като мотив на оспореното решение обстоятелството, че предложеният кандидат не отговаря на изискванията на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Сочи, че след внасяне на жалбата ОИК е извършила повторна проверка относно адресната регистрация на предложения за кандидат Стефан Колев Митев в Национална база данни на ГД ГРАО при МРРБ. Видно от получено писмо от община Попово вх. № 91-67-9 от 27.09.2019 г., приложено към преписката, вследствие на тази проверка се установява, че лицето има настоящ адрес в … от 01.01.2000 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и разгледана по същество е неоснователна.

Решението е прието при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени съответно в чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК.

Централната избирателна комисия приема за безспорно установено обстоятелството, че към 26.04.2019 г. предложеният кандидат Стефан Колев Митев има настоящ адрес в ... Този факт се установява от писмо изх. № 91-67-9 от 27.09.2019 г. от община Попово. Съгласно протокол от 24.09.2019 г. на ОИК – Попово в дебатите по т. 21 от дневния ред, по която е прието оспореното решение, изрично е отбелязано, че служителка на община Попово е извършила проверка в служба „ГРАО“ на общината и е уведомила ОИК, че предложеният кандидат Стефан Митев има настоящ адрес в … от 01.01.2000 г. и че за този факт заместник-председателят Данчо Николаев, по разпореждане на председателя, е уведомил Димитринка Кънева Великова.

При така изяснената фактическа обстановка предложеният за кандидат не отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5, буква „б“ ИК, поради което отказът на ОИК – Попово да бъде регистриран като кандидат за общински съветник е законосъобразен. Несъответствието с изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5, буква „б“ ИК е установено след изтичане на срока за внасяне на предложения за регистрация на кандидати. Въпреки това представител на коалицията е своевременно уведомен, но допълнителни предложения не са постъпили.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на коалиция „Демократична България – Обединение“, представлявана от Георги Иванов Калев – упълномощен представител, срещу Решение № 132-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово, област Търговище

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Попово.

Решението на ОИК – Попово подлежи на обжалване пред Административен съд – Търговище чрез ОИК – Попово в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения