Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1284-НС
София, 16 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1255-НС от 12 август 2022 г. относно назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № НС-15-10 от 16.08.2022 г. е постъпило писмо от РИК в Дванадесети изборен район – Монтана, за допусната техническа грешка в Решение № 1255-НС от 12.08.2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1255-НС от 12 август 2022 г., като името на члена на РИК вместо „Димитринка Евстатиева Калейнска“ да се чете „Димитранка Евстатиева Калейнска“.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения