Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1284-НС
София, 7 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: заявление от Дочко Димитров Дочев за заличаване от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в 15-ти МИР в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-15-312/07.10.2014 г. от Дочко Димитров Дочев - регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" в 15-ти МИР за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което лицето заявява желание да бъде заличен от кандидатската листа.

Централната избирателна комисия счита, че заявлението е подадено преди изтичане на срока по чл. 300, ал. 2 от ИК за обявяване имената на избраните народни представители. По същество заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация. При положение, че такова съгласие вече не е налице, ЦИК не може да обяви лицето за избрано от конкретната кандидатска листа.

В случая е налице изявление за отказ от страна на Дочко Димитров Дочев да бъде обявен за избран в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ" в 15-ти МИР, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 300, ал. 2 от ИК спрямо това лице.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Дочко Димитров Дочев следва да бъде заличен от листата на ПП „ГЕРБ" в 15-ти МИР за избиране на народни представители на произведените избори на 5 октомври 2014 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 и във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА от листата на партия „ГЕРБ" в 15-ти многомандатен изборен район Дочко Димитров Дочев, ЕГН ..., в произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения