Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1283-МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 9 наблюдатели, граждани на Федерална република Германия, поканени от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за наблюдение на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № М-992 от 20 октомври 2011 г. с искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 9 наблюдатели, граждани на Федерална република Германия, поканени от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за наблюдение на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 26 във връзка с § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. следните лица:

- Себастиан Алтхоф;

- Кирстен Алтхоф;

- Щефан Колберг;

- Луизе-Ева Фогет;

- Якоб-Бенедикт Ромер;

- Юлия-Ана Бинглер;

- Нели Бьом;

- Щефан Шмидт-Маркс;

- Кристиян-Улрих Гайзелман.

На наблюдателите да се издадат удостоверения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения