Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1282-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от кмета на община Долна Митрополия, община Плевен, област Плевен, с вх. № ПВР-14-7 от 06.10.2014 г. на ЦИК за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането е във връзка с произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, на 12 октомври 2014 г. за вземане на печата за нуждите на СИК в с. Победа и прибирането на книжата и материалите от частичния избор в същото помещение, в което се съхраняват книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. в община Долна Митрополия, за да се вземе неизползвания печат за нуждите на СИК в с. Победа при произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия, на 12 октомври 2014 г.

След изваждане на неизползвания печат на СИК - Победа, помещението се запечатва незабавно по описания по-долу ред.

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. в община Долна Митрополия, за да се поставят в него изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Победа, община Долна Митрополия.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината длъжностно лице от общинската администрация.

След отваряне на помещението и прибирането в него на изборните книжа и материали от частичния избор за кмет на кметство Победа, помещението задължително се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс и от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За отваряне на помещението и прибирането на книжата и материалите в тях се съставят протоколи съобразно изискванията на т. 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения