Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1280-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Детелина Методиева Борисова – упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР”, срещу решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК – Бобов дол

Постъпила е жалба вх. № М-896 от 18.10.2011 г. от Детелина Методиева Борисова - упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР", срещу решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол, с което е оставено без уважение искането на Детелина Методиева Борисова за премахване на агитационни материали на ПП „ГЕРБ" в община Бобов дол за това, че същите не отговарят на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 и 2 от ИК.

В постъпилата в ЦИК жалба срещу решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол, се навеждат твърдения, че с обжалваното решение ОИК - Бобов дол, не се e произнесла относно изискването на чл. 134, ал. 1 от ИК и на агитационните материали не е изписан ясно издателят им.

Жалбата е подадена в срок от редовно упълномощен представител и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

По преписката е представено решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол, и агитационни плакати на кандидата за кмет на община и общински съветници  в община Бобов дол  на ПП „ГЕРБ".

В обжалваното решение ОИК - Бобов дол, е направила подробни изчисления на размера на плаката и полето, в което е изписано, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление", от които е видно, че същото заема площ не по-малко от 10 % от общата лицева площ на плаката и е разположено в обособено поле. На плакатите е отбелязан интернет адресът на партията и с главни букви е изписано ГЕРБ.

При направената проверка на приложените към преписката доказателства Централната избирателна комисия установи, че решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол, е правилно и законосъобразно постановено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Детелина Методиева Борисова - упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР", срещу решение № 162 от 16.10.2011 г. на ОИК - Бобов дол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения