Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1279-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Монтана, област Монтана, назначена с Решение № 383-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-769/19.10.2011 г. от Антоанета Йорданова Вълчева - секретар на ОИК - Монтана, за промяна във фамилното име, като вместо „Вълчева" да се чете „БЛАГОЕВА". Към молбата е приложено копие от личната карта.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Фамилното име на секретаря на комисия Антоанета Йорданова Вълчева с ЕГН ..., като вместо „Вълчева" да се чете „БЛАГОЕВА", и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения