Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1277-ПВР/МИ
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Главиница, област Силистра, назначена с Решение № 141-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-761/18.10.2011 г. от Димитър Иванов Димитров - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Главиница, област Силистра. Предлага се на мястото на члена на комисията Тихомира Върбанова Денева да бъде назначена Азиме Хамди Касим. Към предложението са приложени: молба от Тихомира Върбанова Денева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Азиме Хамди Касим; пълномощно на името на Стефан Господинов Господинов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Главиница, област Силистра, Тихомира Върбанова Денева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Главиница, област Силистра, Азиме Хамди Касим, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения