Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1275-МИ
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Александър Долев – изпълняващ длъжността кмет на община Пловдив, срещу решение № 158-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Пловдив, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-923 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Александър Долев - изпълняващ длъжността кмет на община Пловдив, срещу решение № 158-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив, с което ОИК - Пловдив, е задължила кмета на община Пловдив незабавно да премахне агитационните материали, застрашаващи живота и здравето на хората и безопасността на движението, поставени на стълбовете на електропреносната мрежа, разположени по главните булеварди на гр. Пловдив.
Жалбоподателят развива подробни съображения за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното решение, като сочи, че въпросните агитационни материали съставляват рекламни информационни елементи (РИЕ), които са поставени в съответствие и при спазване разпоредбите на Наредбата за реда за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив, приета с решение № 68 на Общинския съвет - Пловдив, взето с протокол № 7 от 18.03.2010 г. Сочи се, че са издадени съответните разрешения за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, за което са определени и съответните такси. Развива се твърдение, че така посочените рекламно-информационни елементи са поставени извън определените със заповед № 11ОА2420 от 16.09.2011 г. на кмета на община Пловдив места за разлепване на обяви, плакати и афиши, свързани с предизборната кампания, тъй като въпросните РИЕ подлежат на друг режим, различен от този, третиращ местата за поставяне на агитационни материали. Жалбоподателят счита, че приложеното по преписката становище на директора на ОД на МВР - Пловдив, е „изключително условно" и няма задължителен характер.
С атакуваното решение ОИК - Пловдив, се е произнесла по сигнал с вх. № 259 от 10.10.2011 г. на ОИК от архитект Емил Жечев, третиращ извършени нарушения на Изборния кодекс и нормативната уредба, касаеща реда за издаване на разрешения за поставяне на рекламни информационни елементи, които според подателя на сигнала застрашават живота и здравето на гражданите и безопасността на движението. Общинската избирателна комисия е извършила проверка, като се е обърнала към ОД на МВР - Пловдив, с молба за становище по повод на постъпилия сигнал и към ЕВН България Електроразпределение АД с въпрос има ли издадено разрешение за поставяне на агитационните материали върху стълбовете на електропреносната мрежа и чия е собствеността върху въпросните стълбове. Енергоразпределителното дружество е отговорило, че се касае за активи на уличното осветление, които не са негова собственост, както и че то не е издавало разрешение за поставяне на агитационни материали върху съоръжения от електроразпределителната мрежа, собственост на дружеството. В ОИК - Пловдив, е постъпило и писмо от директора на ОД на МВР - Пловдив, Т. Чонов, който изразява становище, че монтираните РИЕ в нарушение на Наредбата за реда и издаване на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на община Пловдив могат да бъдат определени като опасни за живота и здравето на гражданите и безопасността на движение, като е напълно възможно при условие на силен вятър или други кризисни или бедствени ситуации, нетрайно закрепените РИЕ да се откъснат от местопоставянето им и да причинят наранявания на граждани, щети на преминаващите МПС, търговски обекти и др.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от преписката по издаване на оспорения акт ОИК - Пловдив, в това число и от твърденията, изложени от жалбоподателя, агитационните материали са поставени извън определените за това места с нарочна заповед на кмета на община Пловдив, което е нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК. Допълнително въз основа на становището на ОД на МВР - Пловдив, ОИК - Пловдив, правилно е намерила, че същите застрашават живота и здравето на гражданите и безопасността на движението в разрез със забраната по чл. 134, ал. 5 от ИК, поради което правилно е указала на кмета на община Пловдив същите да бъдат премахнати. С оглед на изложеното атакуваното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно, а жалбата да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александър Долев - изпълняващ длъжността кмет на община Пловдив, срещу решение № 158-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения