Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1272-МИ
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Мирослав Стоилков Траянов срещу решения № 166 и 168 от 14 октомври 2011 г. на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № 848 от 17.10.2011 г. на ЦИК, от Мирослав Стоилков Траянов срещу решения № 166 и 168 от 14 октомври 2011 г. на ОИК - Долна Митрополия, област Плевен, с искане за тяхната отмяна. Жалбоподателят твърди, че кандидатът за кмет на община Александър Пенков Печеняков от ПП „БСП" провеждал предизборни срещи в училища в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник и в детска градина в гр. Долна Митрополия.
Централната избирателна комисия намери постъпилата в срок жалба за процесуално допустима, но разгледана по същество за неоснователна.
С решение № 166-МИ от 14.10.2011 г. и решение № 168-МИ от 14.10.2011 г. ОИК - Долна Митрополия, област Плевен, е отхвърлила жалби на Мирослав Стоилков Траянов, кандидат за кмет на общината, като неоснователни. Общинската избирателна комисия правилно е приела, че кандидатът от ПП „БСП" Александър Пенков Печеняков е излязъл в отпуск за предизборната кампания и не е извършвал действия в качеството си на досегашен кмет на община. Не са намерени данни за нарушение на правилата, регламентиращи предизборната кампания на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове. Постъпилата жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Мирослав Стоилков Траянов срещу решения № 166 и 168 от 14 октомври 2011 г. на ОИК - Долна Митрополия, област Плевен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения