Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1266-ПВР
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: началото и края на изборния ден в някои секции извън страната

Постъпило е писмо вх. № М-968/20.10.2011 г. от МВнР, с което се сигнализира ЦИК, че български дипломатически и консулски представителства са сезирани от властите на приемащите държави за особения режим, свързан с началния и крайния час на ползване на обществени сгради, в които са разположени избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на Република България в градовете Лион и Тулуза - Френската република, и в гр. Сарагоса - Кралство Испания, а именно от 8,00 до 18,00 ч. местно време.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Дава съгласие изборният ден в градовете Лион и Тулуза - Френската република, и гр. Сарагоса - Кралство Испания, да започне в 8,00 ч. и да приключи в 18,00 ч. местно време.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения