Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1266-ПВР
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: началото и края на изборния ден в някои секции извън страната

Постъпило е писмо вх. № М-968/20.10.2011 г. от МВнР, с което се сигнализира ЦИК, че български дипломатически и консулски представителства са сезирани от властите на приемащите държави за особения режим, свързан с началния и крайния час на ползване на обществени сгради, в които са разположени избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на Република България в градовете Лион и Тулуза - Френската република, и в гр. Сарагоса - Кралство Испания, а именно от 8,00 до 18,00 ч. местно време.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Дава съгласие изборният ден в градовете Лион и Тулуза - Френската република, и гр. Сарагоса - Кралство Испания, да започне в 8,00 ч. и да приключи в 18,00 ч. местно време.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения