Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1261-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кюстендил  с вх. № НС-05-16/3 от 06.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венцеслав Благоев Механджийски

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Иванова Сергиева-Димитрова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Владимир Александров Миланов

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Петър Димов Дингозов

ЕГН ...

 

Евгения Пламенова Гергова

ЕГН ...

 

Марияна Богомилова Карчева

ЕГН ...

 

Ивайло Радойчев Анастасов

ЕГН ...

 

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

ЕГН ...

 

Александра Колева

ЕГН ...

 

Огнян Кирилов Иванов

ЕГН ...

 

Добри Пламенов Божков

ЕГН ...

 

Илиян Георгиев Хаджийски

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • № 2526-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • всички решения