Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1260-МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Румяна Миткова Иванова – пълномощник на ПП „Политическо движение „Социалдемократи”, и Илия Георгиев Калинов – кандидат за кмет на община Брацигово, срещу решение № 85 от 07.10.2011 г. на ОИК – Брацигово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-638 от 11.10.2011 г. на ЦИК от Румяна Миткова Иванова - пълномощник на ПП „Политическо движение „Социалдемократи", и Илия Георгиев Калинов - кандидат за кмет на община Брацигово, срещу решение № 85 от 07.10.2011 г. на ОИК - Брацигово, област Пазарджик, с което на основание чл. 134, ал. 7 от ИК се предлага на кмета на община Брацигово да предприеме необходимите мерки за премахване на агитационните материали на ПП „Политическо движение „Социалдемократи", несъответстващи на разпоредбата на чл. 134, ал. 1, изр. 2 от ИК, разлепени на територията на община Брацигово.
В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК - Брацигово, е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от представения към преписката протокол от 03.10.2011 г. ОИК - Брацигово, е установила, че разлепените от ПП „Политическо движение „Социалдемократи" агитационни материали са изготвени в нарушение на разпоредбата на чл. 134, ал. 1, изр. 2 от ИК, а именно на агитационните материали не е изписано от чие име е издигната кандидатурата. Това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя в жалбата, като само се уточнява, че в случая не е необходимо изписването на наименованието на кандидата или партията, която го издига, както повелява нормата на чл. 134, ал. 1 от ИК, тъй като е отбелязан номерът на политическата партия, която е издигнала кандидата и който номер е изтеглен с жребий. Централната избирателна комисия намира този довод на жалбоподателя за неоснователен. Разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК изрично определя какво трябва да бъде съдържанието на агитационния материал, включително и че следва да бъде отбелязано името на кандидата, респективно на политическата партия, която го издига, като целта на тази разпоредба е да информира избирателя и да го ориентира по-добре в избора за кого да гласува. С посочването в агитационния материал само на номера, който партията е изтеглила при провеждане на жребия, както е в настоящия случай, не може да се счита, че е изпълнена целта на тази разпоредба, тъй като не всеки избирател може да знае номера на бюлетината на съответния кандидат.
Предвид изложените съображения ЦИК намира, че е налице безспорно нарушение от обективна страна на разпоредбата на чл. 134, ал. 1, изр. 2 от ИК и обжалваното решение на ОИК - Брацигово, се явява правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Румяна Миткова Иванова - пълномощник на ПП „Политическо движение „Социалдемократи", и Илия Георгиев Калинов - кандидат за кмет на община Брацигово, срещу решение № 85 от 07.10.2011 г. на ОИК - Брацигово, област Пазарджик, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения