Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1259-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Созопол, област Бургас

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-403 от 27.09.2019 г. от Огнян Иванов Цонев – член на ОИК – Созопол, назначен с Решение № 1105-МИ от 13 септември 2019 г. на ЦИК, с искане за освобождаването му от състава на ОИК – Созопол, област Бургас, поради участието му като кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Созопол, област Бургас, Огнян Иванов Цонев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения