Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1257-ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 88 от 27.09.2011 г. на ОИК –Кирково, област Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № М-298 от 01.10.2011 г. на ЦИК от Бойка Арабаджиева - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия" за община Кирково, срещу решение № 88 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кирково, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Кирково. Възразява се срещу начина за определяне броя на ръководния състав на СИК и несъобразяване с предложенията на БСП за членове на СИК.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от представените по преписката документи решение № 88 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кирково, е в предвидената от закона форма, постановено е при спазване на изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК при липса на постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, на консултациите при кмета на общината за състава на СИК, поради което ОИК - Кирково, е притежавала и материалната компетентност да назначи СИК в община Кирково.
Общинската избирателна комисия - Кирково, е спазила разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ИК относно броя на членовете на СИК, както и на чл. 35, ал. 3 от ИК, Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК и т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно определяне състава и ръководствата на СИК, както и императивната разпоредба на чл. 15, ал. 3 от ИК за недопускане мнозинство на представители на една партия или коалиция от партии в една и съща секционна избирателна комисия, включително и изискването председателят и секретарят да не бъдат от една и съща партия или коалиция от партии, поради което жалбата се явява неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Бойка Арабаджиева - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия" за община Кирково, срещу решение № 88 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кирково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения