Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1256-ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Георги Коняров – упълномощен представител на ПП „Съюз на демократичните сили”, срещу действия на ОИК – Несебър, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-322 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Георги Коняров - упълномощен представител на ПП „Съюз на демократичните сили", в която се твърди, че ОИК - Несебър, е отказала да му предостави копие от решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК - Несебър, и списъците с назначените членове на избирателни секции в община Несебър.
Жалбата е недопустима.
Видно от представените документи по преписката ПП „Съюз на демократичните сили" не е регистрирана за самостоятелно участие в изборите за общински съветници и кметове в община Несебър, а е включена в състава на регистрирана местна коалиция. Освен това съгласно решение № 158 от 30.09.2011 г. на ОИК - Несебър на жалбоподателя му е предоставено копие от решение № 155 от 27.09.2011 г. за назначаване съставите на СИК в община Несебър.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Коняров - упълномощен представител на ПП „Съюз на демократичните сили", срещу действия на ОИК - Несебър, област Бургас
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения