Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1251-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Шумен с вх. № НС-05-16/1 от 08.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район –Шуменски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайло Милчев Илиев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлин Николаев Стрелков

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариела Любчева Великова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Ахмед Метинов Джамбазов

ЕГН ...

 ЧЛЕНОВЕ:

Ивалина Кирчева Димитрова

ЕГН ...

 

Милен Димитров Митев

ЕГН ...

 

Надежда Маринчева Върбева

ЕГН ...

 

Карен Гарабед Гарабедян

ЕГН ...

 

Виолета Русинова Вълчева

ЕГН ...

 

Веселина Маринова Маринова

ЕГН ...

 

Хатидже Сали Исуф

ЕГН ...

 

Мария Велкова Василева

ЕГН ...

 

Валентина Маринова Нейкова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1357-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения