Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1246-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-36) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 137 (сто тридесет и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-36) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 134 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице има невалиден ЕГН от 9 цифри. Две лица имат еднакви ЕГН и различни имена.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 134 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Николай Янков Манолев
2. Радослав Георгиев Нестеров
3. Светослав Крумов Джоков
4. Благовест Лазаров Пашов
5. Стоян Запринов Стоянов
6. Райчо Стефанов Запринов
7. Васил Николов Йорданов
8. Божурка Велъова Йорданова
9. Величко Георгиев Колев
10. Димитър Йорданов Дуков
11. Петър Николов Йорданов
12. Хисарка Иванова Гюрова
13. Даниел Иванов Ненчев
14. Ангел Иванов Ненов
15. Славка Николова Иванчева
16. Йордан Николов Маринов
17. Светлана Лазарова Сиракова
18. Линка Петрова Сиракова
19. Мария Стоянова Сиракова
20. Иван Иванов Сираков
21. Мария Атанасова Сиракова
22. Мария Николова Щерева
23. Ангел Илков Македонски
24. Стела Кирилова Стоилова
25. Славейко Иванов Славейков
26. Любомир Славов Генчев
27. Васил Иванов Стефанов
28. Гергана Иванова Ангелова
29. Рени Миткова Тодорова
30. Анка Занкова Борисова
31. Иван Петров Делирадев
32. Надежда Ненкова Вакарелова
33. Тодор Ненчев Михлюзов
34. Луко Михов Врачов
35. Симеон Желвов Раков
36. Радко Дончов Калпаков
37. Филип Гинков Аланджийски
38. Нешо Стоянов Николов
39. Петкана Нешева Робева
40. Ветка Николова Спасова
41. Иван Кръстев Гърбешков
42. Цветан Николав Барухчиев
43. Стоян Димитров Нонов
44. Стефка Димитрова Дидова
45. Цветана Михова Ванева
46. Коста Георгиев Варадинов
47. Мария Кръстева Баладжиева
48. Милена Стойчева Дундарева
49. Петър Стоянов Баладжиев
50. Стоянка Милкова Бътовска
51. Милка Георгиева Юрукова
52. Николай Йовков Йовков
53. Иванка Велкова Дичева
54. Милена Коснарова Димитрова
55. Зорница Иванкова Костуркова
56. Веселин Ненков Бояджиев
57. Илиана Атанасова Атанасова
58. Стоян Христов Байряков
59. Славка Петрова Минкова
60. Илка Иванова Ковачева
61. Делчо Маринов Васев
62. Стоян Георгиев Гарчев
63. Енчи Димитрова Кръстанова
64. Янаки Николаев Пискюлев
65. Екатерина Йорданова Джалова
66. Никола Петков Достинов
67. Петра Тодорова Дошева
68. Гергана Тодорова Димитрова
69. Петя Атанасова Чардакова
70. Васил Стоянов Йовчев
71. Петър Юлианов Петров
72. Рени Сталева Камберова
73. Георги Стоилов Шиков
74. Костадин Георгиев Павлов
75. Катерина Костадинова Сандрева
76. Сонер Джахамил Халил
77. Васил Ангелов Пейковски
78. Гюнай Ахмет Гюргенджи
79. Стефан Илиянов Чилев
80. Екатерина Ангелова Джабарова
81. Георги Василев Георгиев
82. Емилия Арсова Капишева
83. Цветанка Спасова Благова
84. Николина Цветанова Гърдева
85. Атанаска Иванова Аврамова
86. Дафинка Ангелова Щирава
87. Елена Василева Цветкова
88. Магдалена Петрова Козарева
89. Магдалена Иванова Танчева
90. Диана Антонова Тонова
91. Камелия Георгиева Комитова
92. Ангелина Димитрова Тотина
93. Диана Щерева Учкунова
94. Иван Филчев Филчев
95. Нели Борисова Стоянова
96. Стефка Асенова Деспотова
97. Диана Димитрова Димитрова
98. Станимира николова Величкова
99. Мариана Стоичкова Шкодрова
100. Петя Димитрова Миразчиева
101. Мариана Кръстева Ночева
102. Елеонора Иванова Елинова
103. Красимира Георгиева Халачева
104. Живко Георгиев Личев
105. Пенка Йорданова Ташева
106. Росица Асенова Данчева
107. Костадин Георгиев Момчев
108. Гроздена Иванова Тодорова
109. Райна Шопова Пейковвска
110. Катерина Атанасова Шопова
111. Елена Димитрова Крайчева
112. Пламен Йорданов Георгиев
113. Мария Димитрова Бойрикова
114. Емилия Методиева Георгиева
115. Румяна Михайлова Мартинова
116. Вера Благоева Кузева
117. Пенка Димитрова Йовчева
118. Любка Крумова Бончева
119. Васил Димитров Бончев
120. Мартин Йорданов Мартинов
121. Петър Георгиев Кузев
122. Сузана Георгиева Присадникова
123. Ангел Емилов Ламбрев
124. Борислав Александров Калеев
125. Асен Йосифов Калеев
126. Ленко Димитров Ковачев
127. Цветанка Димитрова Ковачева
128. Станислав Ленков Ковачев
129. Александра Георгиева Александрова
130. Благовест Стоянов Стоянов
131. Цанко Ангелов Трендафилов
132. Ангел Василев Панов
133. Благовеста Иванова Юрукова
134. Сашо Павлов Борисов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1 Илия Ненков Бозаджиев Повторен ЕГН в текущия списък
2 Иван Георгиев Чалъков Повторен ЕГН в текущия списък
3 Анна Георгиева Грочева Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения