Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1245-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас с вх. № НС-05-16/18 от 09.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 07.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Михаил Димитров Хаджиянев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Фани Георгиева Семерджиева-Цикова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Кънчев Михов

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Емине Хасан Иляз

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Стоян Василев Арнаудов

ЕГН ...

 

Светлана Костадинова Янушева

ЕГН ...

 

Женя Тодорова Чолакова

ЕГН ...

 

Стефан Тодоров Пенчев

ЕГН ...

 

Христина Николова Късева

ЕГН ...

 

Наталия Здравкова Минкова

ЕГН ...

 

Силвия Стоянова Желева

ЕГН ...

 

Пламена Танева Апостолова

ЕГН ...

 

Росица Велчева Димова

ЕГН ...

 

Джема Хариева Мюмюнова

ЕГН ...

 

Тинка Асенова Желязкова

ЕГН ...

 

Христина Стаматова Хаджиатанасова

ЕГН ...

 

Виолета Атанасова Диянова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения