Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1245 -ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  допълване на Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката по постановяване на Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК, се установи, че при изписване на диспозитива на решението по указване на квотното разпределение на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански, област Благоевград, е пропуснато указание относно квотното разпределение по отношение на „Синята коалиция" .
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК, като в диспозитива на решението добавя в дадените указания относно квотното разпределение на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански, област Благоевград, следното указание:
„Синята коалиция - 34 членове на секционни избирателни комисии, от които 12 ръководни."

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения