Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1245 -ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  допълване на Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката по постановяване на Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК, се установи, че при изписване на диспозитива на решението по указване на квотното разпределение на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански, област Благоевград, е пропуснато указание относно квотното разпределение по отношение на „Синята коалиция" .
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 1216-ПВР/МИ от 18 октомври 2011 г. на ЦИК, като в диспозитива на решението добавя в дадените указания относно квотното разпределение на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Сандански, област Благоевград, следното указание:
„Синята коалиция - 34 членове на секционни избирателни комисии, от които 12 ръководни."

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения