Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1243-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1199-МИ от 26 септември 2019 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия, след като установи, че в Решение № 1199-МИ от 26 септември 2019 г. е допусната фактическа грешка в името на генералния директор на Българското национално радио, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 1199-МИ от 26 септември 2019 г., като вместо „Мария Маркова“ да се чете „Светослав Костов“.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1199-МИ/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения