Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1241-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № НС-05-16/13 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 06.08.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Янко Христов Радунчев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Милков Кърчев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Енко Георгиев Найденов

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Ферад Есад Мурад

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Никола Атанасов Коцелов

ЕГН ...

 

Манка Васкова Бабаджанова

ЕГН ...

 

Райна Лалова Дончева

ЕГН ...

 

Мария Атанасова Пейчева

ЕГН ...

 

Росица Ангелова Гавазова

ЕГН ...

 

Стелияна Димитрова Немцова

ЕГН ...

 

Николай Руменов Кючуков

ЕГН ...

 

Радина Бойчева Петрова

ЕГН ...

 

Мурад Ферад Ферад

ЕГН ...

 

Добромир Димитров Алексов

ЕГН ...

 

Кристиан Димитров Гьошев

ЕГН ...

 

Петя Йовкова Борисова

ЕГН ...          

 

Сузана Николова Николова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения