Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1237-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1234-НС от 11 август 2022 г. относно изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1234-НС от 11 август 2022 г., като в частта „Относно“ думите „12 октомври 2022 г.“ да се четат „2 октомври 2022 г.“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1234-НС/

Календар

Решения