Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1237-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Маргарита Банова Давчева, представляваща местна коалиция „Промяна с Митко Хубинов“

Постъпила е жалба с вх. № М-854 от 18.10.2011 г. на ЦИК от Маргарита Банова Давчева, представляваща местна коалиция „Промяна с Митко Хубинов", срещу решение № 183 от 14.10.2011 г. на ОИК - Първомай, област Пловдив, с което ОИК по сигнал от жалбоподателя в настоящото производство е установила нарушение на чл. 134, ал. 4 от ИК и е постановила да се издаде акт за установяване на административно нарушение на Янко Атанасов Атанасов - водач на МПС общинска собственост.
В жалбата са развити подробни съображения относно обстоятелствата, предмет на сигнала, а именно, че с автомобилите на „Домашния социален патронаж" на община Първомай, които разнасят храна на абонатите си, се разпространяват предизборни агитационни материали на кандидата за кмет и настоящ кмет на община Първомай Ангел Папазов, издигнат от местна коалиция „Заедно за Първомайско".
Жалбоподателят моли за отмяна на атакуваното решение и постановяване на ново, с което да се разпореди издаването на акт за установяване на административно нарушение срещу кандидата за кмет на община Първомай Ангел Папазов, издигнат от местна коалиция „Заедно за Първомайско".
Жалбата е постъпила в срок, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК - Първомай, подадена е от лице с правен интерес от оспорването, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от приложената преписка по издаване на атакуваното решение ОИК - Първомай, е събрала всички относими към фактическата обстановка по сигнала данни, в това число писмени обяснения от водача на един от автомобилите на „Домашния социален патронаж" и придружаващата го санитарка, като не са установени данни кандидатът за кмет на община Първомай Ангел Папазов, издигнат от местна коалиция „Заедно за Първомайско", да е съпричастен към извършеното нарушение, поради което ОИК - Първомай, правилно е решила да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение на водача Янко Атанасов Атанасов, като същият е препратен по компетентност за издаване на наказателно постановление на областния управител на област с административен център Пазарджик.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Маргарита Банова Давчева, представляваща местна коалиция „Промяна с Митко Хубинов", срещу решение № 183 от 14.10.2011 г. на ОИК - Първомай, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения