Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1234-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  отпечатване на бюлетините за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Във връзка с постъпило писмо с вх. № М-741 от 14.10.2011 г. на ЦИК от главния секретар на област Пазарджик и на основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 162, ал. 2 и чл. 172 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Допуска текста по т. 8, второ тире от приложения № 1, 2 и 3 към Решение № 449-МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК за общините, включени в състава на област с административен център гр. Пазарджик, да бъде съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.
2. Промяната по т. 1 се отнася само за отпечатването на бюлетините за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в общините, включени в състава на област с административен център гр. Пазарджик, при произвеждането на първия тур на изборите за общински съветници, кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г. При произвеждане на евентуален втори тур бюлетините за избор на кмет на община и кметове на кметства да са съгласно техническите образци, приложения № 2 и 3 към Решение № 449 от 19 август 2011 г.
3. Приложението не се публикува.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения