Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1234-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  отпечатване на бюлетините за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Във връзка с постъпило писмо с вх. № М-741 от 14.10.2011 г. на ЦИК от главния секретар на област Пазарджик и на основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 162, ал. 2 и чл. 172 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Допуска текста по т. 8, второ тире от приложения № 1, 2 и 3 към Решение № 449-МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК за общините, включени в състава на област с административен център гр. Пазарджик, да бъде съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.
2. Промяната по т. 1 се отнася само за отпечатването на бюлетините за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в общините, включени в състава на област с административен център гр. Пазарджик, при произвеждането на първия тур на изборите за общински съветници, кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г. При произвеждане на евентуален втори тур бюлетините за избор на кмет на община и кметове на кметства да са съгласно техническите образци, приложения № 2 и 3 към Решение № 449 от 19 август 2011 г.
3. Приложението не се публикува.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения