Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1231-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Илия Славчев Трунгов, в качеството му на упълномощен представител на Инициативен комитет за издигането на независим кандидат за кмет на община Благоевград, срещу решение № 157-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Благоевград

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-471 от 27 септември 2019 г. от Илия Славчев Трунгов, в качеството му на упълномощен представител на Инициативен комитет за издигането на независим кандидат за кмет на община Благоевград, срещу решение № 157-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Благоевград, в частта с която е отказана регистрацията на Александър Пламенов Стамболийски като кандидат за кмет в община Благоевград.

Преписката е комплектувана от ОИК – Благоевград и в нея се съдържат копия от: Протокол № 9-МИ/25.09.2019 г. на ОИК – Благоевград, Решение №154-МИ от 24.09.2019 г., Приложение №64 и 65-МИ на независимия кандидат, входящ регистър на кандидатите за кмет на община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Решение №157-МИ от 25.09.2019 г., Протокол от 24.09.2019 г.от ТЗ ГРАО за извършена проверка на списък с избиратели, подкерпящи регистрацията в ОИК на независим кандидат, Приемно-предавателна разписка.

В жалбата се твърди, че ОИК-Благоевград при извършената проверка по чл.416, ал.1 ИК, не е дала указания за отстраняване на непълноти и несъответствия, а е предприела действия по автоматично заличаване на част от избирателите по представения списък на подкрепящи независимия кандидат. По този начин жалбоподателят бил лишен от възможността да коригира констатираните непълноти и несъответствия преди изтичане на крайния срок за регистрация.

Жалбоподателят твърди, че е налице пълно разминаване в списъка с коректни записи на брой 1634 и общия брой некоректни записи на брой 1072 съгласно протокола на ГРАО. Списъкът, който е представен от кандидата, е с 2 655 избиратели, а при сумиране на коректните и некоректните записи от протокола на ГРАО сборът е 2706 лица. В резултат на което и по изложените съображения жалбоподателят счита, че порочността на протокола на ГРАО е довела до постановяване на неправилно решение от ОИК-Благоевград.

 

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решене № 157-МИ от 25.09.2019 г., на ОИК – Благоевград, в частта му, с която е отказана регистрация на Александър Стамболийски, в качеството му на независим кандидат за кмет на община Благоевград за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка Решение № 154 на ОИК – Благоевград е прието при условията на неприключила процедура, като списъкът, който е представен от кандидата, е с 2 655 избиратели. Толкова се съдържат и на техническия носител, представен от жалбоподателя. След получаване на Протокола за извършена проверка от ТЗ ГРАО относно избирателите по представения списък на подкрепящи независимия кандидат, е установено, че броят коректни записи е 1634, които са под изискуемия от закона минимум. Анализът на Протокола на ГРАО от 24.09.2019 г. по отношение на некоректните записи показва откъде произтича разминаването в списъка с некоректните записи, който включва и повторени записи на брой 260. Затова ОИК-Благоевград правилно е постановило Ршение №157-МИ от 25.09.2019 г. за заличаване на регистрацията на Александър Стамболийски.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 157-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Благоевград е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от Илия Славчев Трунгов в качеството му на упълномощен представител на Инициативен комитет за издигането на  
независим кандидат за кмет на община Благоевград, срещу решение № 157-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Благоевград
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград чрез ОИК – Благоевград в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения