Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1230-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  разрешаване гласуването в изборния ден в пет от секциите в община Ивайловград да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № М-850 от 18.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Ивайловград, област Хасково, в което на основание чл. 33, ал.1 във връзка с чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс се иска разрешение гласуването в изборния ден в СИК № 261100001, № 261100002, № 261100003, № 261100004 и № 261100005 да започне с един час по-рано, считано от 05,00 часа на 23 октомври 2011 г., тъй като 67 (шестдесет и седем) членове на СИК разположени извън територията на гр. Ивайловград са регистрирани в избирателните списъци на посочените по-горе секции.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА гласуването в изборните секции № 261100001, № 261100002, № 261100003, № 261100004 и № 261100005, община Ивайловград, област Хасково да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения