Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1225-НС
София, 10 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Перник с вх. № НС-05-16/24 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 07.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Игнат Стойчев Стойчев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Николова Петрова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Любомирова Михайлова-Симеонова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Галина Радева Никодимова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Ивета Цанкова Малинова

ЕГН ...

 

Роберт Стефанов Василев

ЕГН ...

 

Силвия Илиева Петрова

ЕГН ...

 

Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова

ЕГН ...

 

Светлана Кирилова Петкова

ЕГН ...

 

Гинка Симова Мирчева

ЕГН ...

 

Лъчезар Борисов Лазов

ЕГН ...

 

Никола Василев Йорданов

ЕГН ...

 

Донка Владкова Ваташка

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1270-НС/

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения