Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1225-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо вх. № М-844 от 17.10.2011 г. от ОИК - Куклен, област Пловдив, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК. Към писмото са приложени: предложението на кмета на община Куклен за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; протокол от 17.10.2011 г. проведени консултации и между парламентарно представените партии, коалиции и партия „НДСВ" за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 и във връзка с чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Куклен, област Пловдив, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Борисов Начев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Лазаров Филев
СЕКРЕТАР: Фатме Шукриева Балабан
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарит Димитров Мавров
Биляна Атанасова Тачева
Елена Брайкова Брайкова
Сия Стайкова Костова

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения