Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1224-НС
София, 10 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Благоевград с вх. № НС-05-16/7 от 06.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Първи изборен район –Благоевградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василка Георгиева Христова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антоанета Кирилова Богданова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елеонора Бориславова Атанасова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Галена Николаева Манова-Узунова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Елизабета Николаева Дерменджиева

ЕГН ...

 

Даниела Миладинова Стойкова

ЕГН ...

 

Георги Димитров Марчев

ЕГН ...

 

Чавдар Михайлов Цонев

ЕГН ...

 

Тина Илианова Кълбова

ЕГН ...

 

Антоанета Димитрова Кръстева

ЕГН ...

 

Елена Иванова Панчева

ЕГН ...

 

Мустафа Муса Сирачки

ЕГН ...

 

Симона Цветкова Божкова

ЕГН ...

 

Александър Светославов Мановски

ЕГН ...

 

Десислава Костадинова Грозданова

ЕГН ...

 

Милена Димчова Велкова

ЕГН ...

 

Божидар Пенков Ненов

ЕГН ...

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения