Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1222-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен

Със свое Решение № 1188-МИ от 25 септември 2019 г. Централната избирателна комисия е освободила като член на ОИК – Каспичан, област Шумен, Стоян Весков Русев, поради участието му като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-137 от 26.09.2019 г. от Натали Тодорова– упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в община Каспичан, за промяна в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен, като на мястото на освободения Стоян Весков Русев за член на ОИК – Каспичан бъде назначена Галина Йорданова Иванова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галина Йорданова Иванова

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Каспичан, област Шумен, Галина Йорданова Иванова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения