Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1222-МИ
София, 27.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен

Със свое Решение № 1188-МИ от 25 септември 2019 г. Централната избирателна комисия е освободила като член на ОИК – Каспичан, област Шумен, Стоян Весков Русев, поради участието му като кандидат за общински съветник от листата на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-137 от 26.09.2019 г. от Натали Тодорова– упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в община Каспичан, за промяна в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен, като на мястото на освободения Стоян Весков Русев за член на ОИК – Каспичан бъде назначена Галина Йорданова Иванова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галина Йорданова Иванова

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Каспичан, област Шумен, Галина Йорданова Иванова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения