Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1221-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1190-НС от 2 октомври 2014 г. за регистрация на наблюдатели от сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка в Решение № 1190-НС от 2 октомври 2014 г. при изписването на входящия номер на заявлението за регистриране на наблюдатели и входящия номер на проверката от „Информационно обслужване" АД.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в Решение № 1190-НС от 2 октомври 2014 г. на ЦИК, както следва:

 • входящият номер на заявлението за регистрация вместо „№ 27 (27-3)" да се чете „№ 27 (27-4)".
 • входящият номер на проверката от „Информационно обслужване" АД вместо „№ 27 (27-3)" да се чете „№ 27 (27-4)".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1190-НС/

Календар

Решения

 • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

 • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

 • всички решения