Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1221-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1190-НС от 2 октомври 2014 г. за регистрация на наблюдатели от сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка в Решение № 1190-НС от 2 октомври 2014 г. при изписването на входящия номер на заявлението за регистриране на наблюдатели и входящия номер на проверката от „Информационно обслужване" АД.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в Решение № 1190-НС от 2 октомври 2014 г. на ЦИК, както следва:

 • входящият номер на заявлението за регистрация вместо „№ 27 (27-3)" да се чете „№ 27 (27-4)".
 • входящият номер на проверката от „Информационно обслужване" АД вместо „№ 27 (27-3)" да се чете „№ 27 (27-4)".
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1190-НС/

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения