Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1220-МИ
София, 27.09.2019

ОТНОСНО: жалба от Евгени Гутев Драганов, съпредседател на МК „ВМРО – БНД/АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД/“, срещу решение № 59-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Разград

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Евгени Гутев Драганов, съпредседател на местната коалиция срещу решение № 59-МИ от 24.09.2019 г.

Жалбоподателят е подал сигнал пред ОИК – Разград относно монтирано табло с подвеждащ според него избирателите надпис и включена емблемата на ПП „ВМРО – БНД“. С обжалваното решение ОИК – Разград е оставила сигнала без уважение поради неговата неоснователност и доколкото след извършена служебна проверка не е установила нарушение на Изборния кодекс.

След като разгледа преписката в цялост, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна, а обжалваното решение на ОИК – Разград законосъобразно. Това е така, защото приложените към първоначалния сигнал снимки действително не представляват агитационен материал по смисъла на чл. 183 ИК и § 1, т. 17 от ДР на ИК. Освен това въпросното табло е било монтирано в период преди началото на предизборната кампания.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Евгени Гутев Драганов, съпредседател на МК „ВМРО – БНД/АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД“, срещу решение № 59-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Разград.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Разград.

Решението на ОИК – Разград, потвърдено с настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд – Разград чрез ОИК – Разград в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения