Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1219-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-31) от 02.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, и в полза на 131 (сто тридесет и едно) лица упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-31) от 02.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 105 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Двадесет и три лица вече имат регистрация от същата организация; едно лице вече има регистрация от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори; две лица са с повторен ЕГН в текущия списък, но са с различни имена.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 105 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Петров Димитров
2. Пенка Георгиева Иванова
3. Поля Веселинова Иванова
4. Ралица Алексиева Борисова
5. Йордан Томов Иванов
6. Цецка Петрова Найденова
7. Митка Янчева Петрова
8. Илияна Николаева Иванова
9. Албена Калинова Антонова
10. Пламен Тодоров Петров
11. Мая Георгиева Хинкова
12. Петър Любомиров Николов
13. Теодора Любомирова Зонова
14. Иванка Василева Ангелова
15. Тодор Петров Ангелов
16. Иван Валериев Зонов
17. Радко Петров Радев
18. Мая Мартинова Ангелова
19. Емил Йорданов Борисов
20. Незабравка Боянова Георгиева
21. Николай Тодоров Младенов
22. Николай Евгениев Николов
23. Пламен Георгиев Тодоров
24. Адриян Мартинов Ангелов
25. Цветомила Кръстева Тодорова
26. Валентин Георгиев Боянов
27. Светла Ангелова Тошева
28. Благовеска Станиславова Пешева
29. Ивайло Ивков Георгиев
30. Боби Валериев Божидаров
31. Росен Димитров Крушарски
32. Владислав Иванов Ангелов
33. Митко Константинов Коталински
34. Дора Владимирова Йорданова
35. Соня Любенова Игнатова
36. Радослава Борисова Иванова
37. Анета Тодорова Лишкова
38. Йосиф Иванов Йосифов
39. Цвети Иванов Йончев
40. Галина Димитрова Ценова
41. Анна Янкова Ценова
42. Йосиф Цветанов Владинов
43. Емил Тодоров Иванов
44. Красимир Кръстев Генов
45. Вивиан Калинова Иванова
46. Радка Макавеева Петрова
47. Ангел Кръстев Ангелов
48. Цеца Замфирова Ангелова
49. Виктория Ангелова Ставрова
50. Мая Илиева Чакалска
51. Борислава Цветиева Борисова
52. Цветанка Петрова Петкова
53. Костадина Петрова Младенова
54. Мина Цветанова Огнянова
55. Иван Костадинов Савов
56. Румен Симеонов Георгиев
57. Владимир Енчев Недев
58. Елена Борисова Диманова
59. Детелина Иванова Ангелова
60 Ирена Манолова Кътовска
61. Моника Бориславова Диманова
62. Маргарита Ангелова Стоянова
63. Мартин Тихомилов Докторовски
64. Борислав Божидаров Диманов
65. Изабела Красимирова Стоянова
66. Ивайло Богданов Петров
67. Пламен Вандов Петков
68. Людмила Георгиева Иванова 
69. Геновева Каменова Кръстева
70. Елена Христова Младенова
71. Лидия Димитрова Тодорова
72. Иван Петров Тодоров
73. Любослав Радославов Симеонов
74. Даниел Маринов Симеонов
75. Ангел Найденов Найденов
76. Радослав Чолаков Симеонов
77. Теодор Христов Тодоров 
78. Марияна Ценова Давидова
79. Красимир Димиров Милов
80. Тодор Георгиев Христов
81. Геновева Богомилова Христова
82. Славка Петрова Тонова
83. Мими Димитрова Николова
84. Славка Йорданова Давиденко
84. Златка Енева Петкова
86. Илиян Пламенов Иванов
87. Петко Бонев Петков
88. Велислава Георгиева Йотова
89. Петър Иванов Лазаров
90. Петър Василев Цветанов
91. Атанас Христов Вутов
92. Николай Миков Миков
93. Тоника Богданова Николова
94. Биляна Руменова Благоева
95. Венета Славчева Попиванова
96. Николай Димитров Додов
97 Емил Маринов Трифонов
98. Даниела Цветанова Димитрова
99. Миглена Красимирова Лилкова
100. Георги Костадинов Георгиев
101. Стефан Цветанов Стаменов
102. Методи Бориславов Методиев
103. Велемира Цветанова Ценова
104. Ангел Красимиров Ангелов
105. Янка Василева Благоева

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Мария Иванова Котова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 2319 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
2. Александър Ваньов Александров Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1446 - Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
3. Людмила Иванова Попиванова Повторен ЕГН в текущия списък
4. Иван Вълчев Василев Повторен ЕГН в текущия списък
5. Йовка Христова Ангелова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 2574 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
6. Моника Валентинова Маркова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1743 / Сдружение "Земеделски младежки съюз"
7. Анжела Иванова Петрова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1 744 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
8. Ива Крумова Финкова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1745 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
9. Светослава Евгениева Борисова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1746 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
10. Иван Томчев Томчев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1747 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
11. Емил Симеонов Емилов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1748 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
12. Бисерка Георгиева Димитрова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1749 / Сдружение "Земеделски младежки съюз"
13. Галина Владимирова Митрошанова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1750 / Сдружение "Земеделски младежки съюз"
14. Атанаска Иванова Синигерова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1751 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
15. Цветан Маринов Синигеров Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1752 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
16. Йорданка Стефанова Еленчева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1753 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
17. Димитър Маринов Еленчев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1754 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
18. Благовест Димитров Еленчев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1755 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
19. Десислава Иванова Захариева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1756 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
20. Лъчезар Цветанов Синигеров Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1757 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
21. Мариана Ангелова Маринова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1758 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
22. Горица Сергеева Атанасова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1759 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
23. Димитър Цветанов Евстатиев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1760 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
24. Антоанета Стефанова Коларова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1761 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
25. Дилян Димитров Йончев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1762 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"
26. Петрана Първанова Николова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 2577 - Сдружение "Земеделски младежки съюз"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения