Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1216-НС/МР
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: гласуване на членове на СИК в община Радомир в изборите за народни представители и в местния референдум на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 233 от Изборния кодекс и §2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и предложение от Общинска избирателна комисия - Радомир, относно упражняване правото на глас на членове на секционни избирателни комисии при едновременно произвеждане на избори за народни представители и местен референдум на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. Членове на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, които имат право да гласуват в местния референдум в община Радомир, могат да гласуват в най-близката секция за произвеждане на местен референдум по реда на чл. 233 от ИК.

2. Членове на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум, които имат право да гласуват в изборите за народни представители, могат да гласуват в най-близката секция за произвеждане на избори за народни представители по реда на чл. 233 от ИК.

3. Лицата по т. 1 и 2 попълват декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място съгласно Приложение № 74-НС от изборните книжа. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

Решението да се изпрати на кмета на община Радомир за предоставяне на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители и местен референдум заедно с книжата и материалите на 4 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения