Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1216-НС/МР
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: гласуване на членове на СИК в община Радомир в изборите за народни представители и в местния референдум на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 233 от Изборния кодекс и §2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и предложение от Общинска избирателна комисия - Радомир, относно упражняване правото на глас на членове на секционни избирателни комисии при едновременно произвеждане на избори за народни представители и местен референдум на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. Членове на секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, които имат право да гласуват в местния референдум в община Радомир, могат да гласуват в най-близката секция за произвеждане на местен референдум по реда на чл. 233 от ИК.

2. Членове на секционни избирателни комисии за произвеждане на местен референдум, които имат право да гласуват в изборите за народни представители, могат да гласуват в най-близката секция за произвеждане на избори за народни представители по реда на чл. 233 от ИК.

3. Лицата по т. 1 и 2 попълват декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място съгласно Приложение № 74-НС от изборните книжа. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

Решението да се изпрати на кмета на община Радомир за предоставяне на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители и местен референдум заедно с книжата и материалите на 4 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения