Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1215-НС
София, 5 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август на ЦИК, като в текста на т. 1 вместо „Решение № 1189-НС от 2 август 2022 г.“ да се чете „Решение № 1199-НС от 2 август 2022 г.“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1211-НС/

Календар

Решения