Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1215-МИ
София, 26.09.2019

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Трън, област Перник

Със свое Решение № 1177-МИ от 24 септември 2019 г. Централната избирателна комисия е освободила като заместник-председател на ОИК – Трън, област Перник, Силвия Иванова Мирчева, поради регистрирането й за кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-366 от 25.09.2019 г. от Иванка Аначкова Ивкова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ в община Трън, за промени в състава на ОИК – Трън, област Перник, а именно:

 1. За заместник-председател на ОИК – Трън, да бъде назначен настоящият член ОИК – Трън - Борис Григоров Нонев.
 2. За член на ОИК – Трън, да бъде назначен Анани Христов Димитров.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Анани Христов Димитров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Трън, настоящият член ОИК – Трън - Борис Григоров Нонев, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Трън - Анани Христов Димитров, ЕГН ….

На назначените заместник-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1781-МИ / 28.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1780-МИ / 28.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения