Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1213-ПВР/МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Пламен Янков Цветков – кандидат за кмет на община Русе и за общински съветник от ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решение № 249/МИ от 11.10.2011 г. на ОИК – Русе, област Русе

Постъпила е жалба с вх. № М-780 от 14.10.2011 г. от Пламен Янков Цветков - кандидат за кмет на община Русе и за общински съветник от ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 249/МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Русе, област Русе. В жалбата се твърди, че Общинската избирателна комисия в Русе не е установила лицата, които са заличили агитационни материали на ПП „Ред, законност и справедливост", разположени на бул. „Некрасов", гр. Русе, с което не са изпълнили своите задължения да санкционират виновните лица и по същество са прикрили нарушението.
Жалбата е постъпила в срок и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
С решение № 249/МИ от 11.10.2011 г. ОИК - Русе, област Русе, е постановила отказ от вземане на решение, след като не е постигнала мнозинство от две трети от присъстващите за вземане на решение. В обстоятелствената част на решението е изложено, че не е установена самоличността на лицата, които са заличили агитационни материали на ПП „Ред, законност и справедливост", включително и такива с образа на кандидата за кмет на община Русе и общински съветник от партията Пламен Янков Цветков. Централната избирателна комисия намира, че правомощията на общинската избирателна комисия е да установи лицата, които са извършили нарушение на правилата на предизборна кампания. Когато тези лица - нарушители не са известни, ОИК не може да предприеме действия по иницииране на административно-наказателно производство.
В жалбите си до ОИК и до ЦИК кандидатът за кмет и общински съветник за община Русе от ПП „Ред, законност и справедливост" Пламен Янков Цветков също не е посочил лицата, които са извършили претендираното нарушение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Пламен Янков Цветков - кандидат за кмет на община Русе и за общински съветник от ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 249/МИ от 11.10.2011 г. на ОИК - Русе, област Русе.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения