Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1211-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Любка Велинова срещу решение № 115 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-412 от 25.09.2019 г. от Любка Велинова, подписана като упълномощен представител на ПП „Атака“ за община Дупница, област Кюстендил, срещу решение № 115 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил.

С решение № 115 от 24.09.2019 г., Общинска избирателна комисия – Дупница е регистрирала кандидатската листа на ПП „Атака“ за общински съветници в община Дупница за участие в изборите на 27 октомври 2019 г.

Според жалбоподателя обжалваното решение е прието от ОИК – Дупница в нарушение на Изборния кодекс, тъй като с решение № 99/23.09.2019 г. ОИК – Дупница е регистрирала кандидатската листа на ПП „Атака“ за произвеждане на изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

Жалбата е постъпила в ОИК – Дупница с вх. № 72/25.09.2019 г., която е изпратила по компетентност същата в ЦИК, ведно с цялата преписка.

Към административната преписка, изпратена от ОИК – Дупница е приложено становище от председателя на ОИК, който твърди, че с вх. № 009/23.09.2019 г. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници е депозирано предложение от Любка Стефанова Велинова за регистрация на кандидатската листа на ПП „Атака“, към което е приложено заявление -декларация (Приложение № 65-МИ) и пълномощно от 10.09.2019 г. от Волен Николов Сидеров, в качеството му на председател и представляващ ПП „Атака“, с което упълномощава Любка Стефанова Велинова да подпише и подаде заявление за регистрация на ПП „Атака“ в ОИК – Дупница. С решение № 99/23.09.2019 г. ОИК – Дупница е регистрирала кандидатската листа на ПП „Атака“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва – Любка Стефанова Велинова.

В становището се твърди, че в ОИК – Дупница с вх. № 17/24.09.2019 г. във входящия регистър на общинските съветници в ОИК – Дупница е постъпило второ предложение от Райчо Димитров Цветин за регистрация на кандидатската листа за общински съветници на ПП „Атака“ в община Дупница, към което са приложени заявления-декларации (Приложение № 65-МИ) – 7 бр. и пълномощно от 19.09.2019 г. от Волен Николов Сидеров, в качеството му на председател и представляващ ПП „Атака“, с което упълномощава Райчо Димитров Цветин да представлява партията пред ОИК – Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Дупница и Трекляно да подпише и подаде предложения, както и всички необходими документи за регистриране на кандидатските листи на ПП “Атака“ за общински съветници. С решение № 115/24.09.2019 г. ОИК – Дупница е регистрирала кандидатска листа на ПП „Атака“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в състав от 7 кандидати.

Жалбата е недопустима, като подадена от лице без представителна власт и без правен интерес.

Към жалбата е приложено пълномощно от 10.09.2019 г., с което Любка Стефанова Велинова е упълномощена само да подпише и подаде заявление за регистрация на ПП „Атака“ в ОИК – Дупница. В пълномощното липсва представителна власт пълномощникът да подписва и да подава всякакви жалби до Централната избирателна комисия, в това число във връзка с решение за регистрация на кандидатска листа на ПП „Атака“.

Освен това, с оспореното решение ОИК – Дупница е регистрирала кандидатската листа за общински съветници на ПП „Атака“ за община Дупница. Решението е позитивно, а съгласно разпоредбата на чл. 417, ал. 3 ИК на обжалване подлежи само отказът за регистрация на кандидатска листа, поради което оспореното решение е изключено от кръга на подлежащите на обжалване решения по реда на чл. 88 ИК. Решение № 99/23.09.2019 г. е прието по заявление за регистрация на кандидатска листа на общински съветници от лице без представителна власт.

С оглед на горното жалбата, подадена от Любка Стефанова Велинова е недопустима, като подадена от името на политическа партия, от лице без представителна власт и срещу неподлежащ на оспорване акт на ОИК и същата следва да се остави без разглеждане.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Любка Стефанова Велинова, срещу решение № 115 от 24.09.2019 г. на ОИК – Дупница, област Кюстендил.

Връща административната преписка на ОИК – Дупница.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил чрез ОИК – Дупница в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения