Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1204-НС
София, 4 август 2022 г.

ОТНОСНО: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Единният номер на всяка секция за гласуване извън страната се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е числото 32;

ВВ е номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия по т. 2 от настоящото решение във връзка с чл. 12 от ИК;

СС се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията за гласуване извън страната в съответната държава и съответното място, определено с решението на ЦИК по т. 2 от настоящото решение във връзка с чл. 12 от ИК.

2. Централната избирателна комисия не по-късно от 10 септември 2022 г. (21 дни преди изборния ден) определя държавите и местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната.

3. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на секциите за гласуване извън страната.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения